English

利尔康®抗菌洗液

产品分类:皮肤黏膜系列服务热线: 400-6185-008

详情介绍

【主要成份】主要成份为有效碘,原液中含有效碘为0.5g/L±0.05g/L(W/V)。

【性能特点】对细菌繁殖体、肠道致病菌、化脓性球菌、白色念珠

            菌有抗菌作用。

【使用范围】用于皮肤、粘膜、会阴及阴道冲洗、清洁、抗菌。

【使用方法】

【注意事项】1、本品为外用抗菌洗液,不得口服。

            2、避免与红汞等拮抗药物同用,不得用于性生活中

               对性病的预防。

            3、本品为含碘制剂,对碘过敏者禁用。

            4、密闭,阴凉通风处保存。

            5、有效期12个月。